^ Вверх ^
foto1 foto2 foto3

Мы на facebook

Як отримати субсидію

          У відповідності до п. 98 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011  №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», КП «ЧТЕ» звернулось до виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області щодо зміни тарифів.

          Протягом строку оприлюднення, розгляду та встановлення діючих тарифів на теплопостачання НКРЕКП проведено корегування цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси (зменшення тарифів на розподіл електроенергії з 706,98 до 692,46 грн за МВт*год; зменшення тарифів на розподіл природного газу з 810 до 790 грн за 1000 м³) та Кабінетом міністрів України ухвалені нові прогнози індексу цін виробників промислової продукції на 2021 рік в основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України: зменшенні з 112% до 108.7%.

КП «ЧТЕ» проведено відповідні перерахунки витрат для внесення змін в тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії через корегування.

Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії КП «ЧТЕ» на 2020-2021 рр., тис.грн

№ з/п

Показники

Виробницт-во

Транспортування

Постачан-ня

Теплова енергія

З ЦТП

Без ЦТП

З ЦТП

Без ЦТП

1

2

4

1

Виробнича собівартість, зокрема:

99 508,25

8 635,72

25 779,78

624,67

134 548,43

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

82 875,97

3 678,23

13 312,21

20,01

99 886,42

1.1.1

паливо всього, у т.ч.:

79 849,10

 

 

 

79 849,10

1.1.1.1

природний газ

67 950,16

 

 

 

67 950,16

1.1.1.2

транспортування природного газу

2 103,33

 

 

 

2 103,33

1.1.1.3

розподіл природного газу

9 795,61

 

 

 

9 795,61

1.1.2

електроенергія

2 566,03

1 740,76

4 559,95

 

8 866,74

1.1.3

холодна вода для технологічних потреб та водовідведення

33,68

107,75

554,07

 

695,50

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

427,16

1 829,72

8 198,20

 

10 455,08

1.1.4.1

у т.ч. витрати на покриття втрат теплової енергії в телових мережах

 

1 713,70

7 803,53

 

9517,22

1.2

прямі витрати на оплату праці

7 498,07

2 782,82

6 520,30

464,58

17 265,77

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

5 898,11

1 949,56

5 362,67

119,77

13 330,11

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

1 622,57

604,96

1 397,12

102,21

3 726,86

1.3.2

 амортизація

2 066,80

934,19

2 734,12

7,13

5 742,24

1.3.3

 інші прямі витрати

2 208,74

410,42

1 231,43

10,43

3 861,01

1.4

загальновиробничі витрати, зокрема:

3 236,10

225,11

584,60

20,31

4 066,13

1.4.1

витрати на оплату праці

2 341,53

162,88

423,00

14,70

2 942,11

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

497,79

34,63

89,93

3,12

625,47

1.4.3

інші витрати

396,78

27,60

71,68

2,49

498,55

2

Адміністративні витрати, зокрема:

3 932,44

273,55

710,40

24,69

4 941,08

2.1

витрати на оплату праці

2 859,01

198,88

516,48

17,95

3 592,32

2.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

628,98

43,75

113,63

3,95

790,31

2.3

інші витрати

444,45

30,92

80,29

2,79

558,44

3

Витрати на збут, зокрема:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

інші витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

78,43

0,00

0,00

0,00

78,43

6

Повна собівартість**

103 519,12

8 909,27

26 490,18

649,36

139 567,93

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема:

4 100,59

255,65

760,12

18,63

5 134,99

8.1

податок на прибуток

738,11

46,02

136,82

3,35

924,30

8.2

 дивіденди

504,37

31,44

93,49

2,29

631,60

8.3

 резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

787,73

0,00

0,00

0,00

787,73

8.5

інше використання  прибутку

2 070,38

178,19

529,80

12,99

2 791,36

9

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами

107 619,71

9 164,92

27 250,30

667,99

144 702,92

10

Тарифи грн/Гкал, зокрема:

857,60

492,11

284,54

5,84

1 355,55

1 147,98

10.1

умовно-змінна складова (опалення), грн/Гкал 

578,69

93,47

47,61

0,00

672,16

626,30

10.2

умовно-постійна складова (абонплата), грн/Гкал/год в місяць

39 642,72

51 650,18

30 697,86

756,60

92 049,50

71 097,17

11

Обсяг реалізації  теплової енергії власним споживачам, Гкал

114 392,20

18 802,03

95 768,66

114 392,20

114 392,20

12

Приєднане теплове навантаження , Гкал/год

73,57

11,98

61,60

73,57

73,57

13

Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, Гкал

125 489,74

20 621,79

104 867,95

125 489,74

125 489,74

Інформація щодо зміни % витрат в планових тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання в порівнянні з діючими

Витрати

Діючий тариф на 2020-2021 рр

Планові тарифи на 2020-2021 рр

Відхилення
(гр.3-гр.2)

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

Паливо, в т.ч.

80 140,50

57,26

79 849,10

57,21

-291,40

-0,05

природний газ

67 950,16

48,55

67 950,16

48,69

0,00

0,14

транспортування

2 103,33

1,50

2 103,33

1,51

0,00

0,00

розподіл

10 087,01

7,21

9 795,61

7,02

-291,40

-0,19

Електроенергія

8 922,47

6,37

8 866,74

6,35

-55,74

-0,02

Вода й водовідведення

695,50

0,50

695,50

0,50

0,00

0,00

Витрати на покриття втрат в мережах

9 546,41

6,82

9 517,22

6,82

-29,19

0,00

Ремонти (господарським та підрядним способами)

2 627,79

1,88

2 627,79

1,88

0,00

0,01

Зарплата

23 800,20

17,00

23 800,20

17,05

0,00

0,05

Нарахування на зарплату

5 142,64

3,67

5 142,64

3,68

0,00

0,01

Амортизація

5803,97

4,15

5803,97

4,16

0,00

0,01

Податки

392,58

0,28

392,58

0,28

0,00

0,00

Інші витрати

2 891,44

2,07

2 872,20

2,06

-19,24

-0,01

Всього

139 963,50

100,0

139 567,93

100,0

-395,57

 

 

З урахуванням вище наведених змін складових витрат зниження тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання очікуються на рівні:

грн. з ПДВ                     

тариф

Од. вим.

Діючі середньозважені

тарифи

Планові середньозважені

тарифи

Відхилення,

грн.

(- зниження)

Відхилення,

%

(- зниження)

виробництво

грн/Гкал

1032,27

1 029,12

-3,15

-0,31%

УЗС

грн/Гкал

694,58

694,43

-0,15

-0,02%

УПС

грн/ Гкал/год

47997,77

47 571,26

-426,51

-0,89%

транспортування з цтп

грн/Гкал

591,69

590,54

-1,15

-0,19%

УЗС

грн/Гкал

112,87

112,16

-0,71

-0,62%

УПС

грн/ Гкал/год

62038,19

61 980,22

-57,97

-0,09%

транспортування без цтп

грн/Гкал

342,18

341,45

-0,73

-0,21%

УЗС

грн/Гкал

57,50

57,14

-0,36

-0,63%

УПС

грн/ Гкал/год

36885,88

36 837,43

-48,45

-0,13%

постачання

грн/Гкал

7,01

7,01

0,00

-0,04%

УЗС

грн/Гкал

0,00

0,00

0,00

0,00%

УПС

грн/ Гкал/год

908,73

907,92

-0,81

-0,09%

теплова енергія з цтп

грн/Гкал

1630,97

1 626,66

-4,31

-0,26%

УЗС

грн/Гкал

807,45

806,59

-0,86

-0,11%

УПС

грн/ Гкал/год

110944,69

110 459,40

-485,29

-0,44%

теплова енергія без цтп

грн/Гкал

1381,47

1 377,58

-3,89

-0,28%

УЗС

грн/Гкал

752,08

751,56

-0,52

-0,07%

УПС

грн/ Гкал/год

85792,38

85 316,61

-475,77

-0,55%

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії дорівнюють тарифам на теплову енергію.

Проект рішення оприлюднений:  6 жовтня 2020 року.

Зауваження і пропозиції з приводу зміни тарифів на теплопостачання можуть бути надані КП «ЧТЕ» у письмовому вигляді за адресою: м. Чорноморськ, вул. Торгова, 2-А, або ж у електронному вигляді на адресу електронної пошти: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  протягом 7 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну (корегування) тарифів.

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.

 

В.о. директора підприємства

Олександр ВИСОЦЬКИЙ

Copyright © 2016-2020 ite.org.ua - All rights reserved.